IMPORTANT: Indemnizația de șomaj – ce acte sunt necesare pentru obţinerea acesteia?

0

Indemnizatia de somaj

Potrivit legislaţiei în vigoare, şomer este considerată persoana aflată în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare, cu o stare de sănătate şi capacităţi fizice şi psihice ce o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Indemnizatia de somaj se acorda persoanei care nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare, fiind disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Pe perioada în care se află în şomaj, persoana în cauză beneficiază de o indemnizaţie, care însă se acordă după depunerea unei documentaţii corespunzătoare. Astfel, în afară de cererea pentru indemnizaţia de şomaj, dosarul trebuie să mai cuprindă şi:

  • actul de identitate, în original și copie;
  • actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
  • certificat de naștere, în original și copie:
  • certificat de căsătorie, în original și copie, unde este cazul;
  • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
  • acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.

Pe lângă acestea, în funcţie de situaţia în care se află, persoanei în cauză îi mai pot fi solicitate şi alte documente. Spre exemplu, în cazul persoanelor absolvenților instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioda de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregatirii profesionale, mai sunt necesare:

  • actul de absolvire a formei respective de învățământ, în original și în copie;
  • adeverința eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţe proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă de la furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat sau notificat conform legii.

sursa: ljc.ro

Comments

0 comments

Leave a Reply